Pop Up València. Reactiva la ciutat

image001

16  octubre  /  17  novembre  2013

València   necessita   llocs   on   puguem   compartir   els   desitjos   col·lectius   i   on   expressar  com  ens  agradaria  ser.
POP   UP   VALÈNCIA   recull   una   sèrie   de   projectes   i   processos   que   mostren   noves   línees   de   treball   compromeses   amb   la   nostra   ciutat,   propostes   que   permeten   portar   l’activitat   quotidiana   a   llocs   abandonats,  despertar  la  responsabilitat  ciutadana  sobre  el  seu  entorn  per  a  resoldre  necessitats   comunes   sense   grans   pressupostos.   Les   propostes   donen   visibilitat   als   espais   infrautilitzats   o   abandonats  mostrant  les  seues  possibilitats  d’uso  i  gestió.  S’ha  generat  un  principi  de  diàleg  amb   els  ens  públics  i  les  empreses  privades,  per  a  potenciar  noves  ferramentes  de  gestió  basades  en  la   en  la participació. El resultat d’este diàleg, encara en marxa, s’exposa com a matèria de reflexió per a continuar  treballant.

PARTICIPANTS:

David  Estal.  Bloc  de  Portuaris,  Cabanyal

Ovoestudio  amb  Borja  García.  Proposta  per  a  les  antigues  Naus  Cross

LAminúscula  estudio.  Mentalmorfosis  i  +

Mixuro  amb  Silvia  Molinero  Domingo.  Viver  Vertical

Inés  G.  Clariana  -­  CPUIN  (Centro  de  Procesamientos  Integrados).  Caixes  Blanques

Encajes  Urbanos. REARQtivant  els  espais  oberts  de  La  Nau

Calatayud-­Navarro.  Taller  Pop  Up  València.  UPV-­UV

el  fabricante  de  espheras.  MAGISTERI

Conversaciones  Urbanas.  Plataforma  web

Centre  Cultural  La  Nau_Sala  Oberta  i  Claustre_www.uv.es/cultura www.popupvlc.com